اپلیکیشن هایی که بیش از 500,000,000 بار دانلود شده اند:

ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود Twitter 7.45.0

4.2816953659058
11302456
0
ANDROID
ANDROID

دانلود Snapchat 10.32.0.0

4.0345544815063
16249578
0
ANDROID

دانلود Cloud Print 1.37

4.0862727165222
263583
0
ANDROID
ANDROID

دانلود Dropbox 94.2.6

4.3949384689331
1842778
0
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود Facebook Lite 93.0.0.6.182

4.2765297889709
7991418
0
ANDROID