اپلیکیشن هایی که بیش از 1,000,000,000 بار دانلود شده اند:

ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود Instagram 53.0.0.13.84

4.5131025314331
65593617
0
ANDROID

دانلود Hangouts 25.0.197085453

4.0080819129944
3346281
0
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود Google News 5.1.0

3.9476928710938
867168
0
ANDROID

دانلود Google+ 10.9.0.201565063

4.1934571266174
4756493
0
ANDROID

دانلود Google 8.8.15.21.arm64

4.3855109214783
7850100
0
ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود YouTube 13.25.56

4.2854866981506
25260493
0
ANDROID

دانلود Facebook 180.0.0.35.82

4.0616130828857
77699526
0
ANDROID

دانلود WhatsApp Messenger 2.18.203

4.3964729309082
68284385
0
ارسال پیشنهاد و انتقاد