Space Saviour

دانلود آخرین نسخه
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
Space Saviour
کشتی شما آخرین دفاع برای این پرندگان کوچک تلاش برای محافظت از آنها را از موانع ورودی است.
اگر موانع به پرنده ضربه بزنند، می توانند آن را از بین ببرند اما شما و کشتی شما می تواند به شما کمک کند تا به عنوان مقصد از بین بردن بسیاری از موانع ورودی به عنوان موانع به دست آورید. بنابراین او را کمک کن.
تعییرات :
رفع نقص
دانلود Space Saviour نسخه 1.3
دانلود فایل APK
دانلود با بارکد

دیدگاه خود را بنویسید

در صورتی که نقد یا بررسی درباره این بازی/برنامه دارید در این بخش برای ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید