Hilda Creatures

دانلود آخرین نسخه
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
Hilda Creatures
تعییرات :
آموزش نصب Hilda Creatures :
  • فایل com.bigumaku.hildacreatures.apk را دانلود و نصب کنید
  • فایل DATA.com.bigumaku.hildacreatures.1.7.1-Seedroid.com.zip را دانلود کرده و محتوای آنرا در پوشه Android/obb اکسترکت کنید.
  • اکنون می توانید بازی را بدون مشکل اجرا کنید.
دانلود Hilda Creatures نسخه 1.7.1

دیدگاه خود را بنویسید

در صورتی که نقد یا بررسی درباره این بازی/برنامه دارید در این بخش برای ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید