Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!

دانلود آخرین نسخه
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build!
تعییرات :
آموزش نصب Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build! :
  • فایل com.crazylabs.hotel.transylvania.adventure.apk را دانلود و نصب کنید
  • فایل DATA.com.crazylabs.hotel.transylvania.adventure.1.2.4-Seedroid.com.zip را دانلود کرده و محتوای آنرا در پوشه Android/obb اکسترکت کنید.
  • اکنون می توانید بازی را بدون مشکل اجرا کنید.
دانلود Hotel Transylvania Adventures - Run, Jump, Build! نسخه 1.2.4

دیدگاه خود را بنویسید

در صورتی که نقد یا بررسی درباره این بازی/برنامه دارید در این بخش برای ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید