Survival Instinct: Battle Royale

دانلود آخرین نسخه
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
Survival Instinct: Battle Royale
غریزه بقا. این یک بازی تیراندازی رقابتی نوعی نبرد سلولی است.

بازیکنان با اسپاییدن به این جزیره این جزیره دارای تمام اسلحه، اسلحه، آب، مهمات و کیت های پزشکی است که شما نیاز دارید. در بازی شما باید برای جمع آوری منابع و مبارزه با دیگر بازیکنان در یک منطقه امنیتی کاهش یابد. تنها آخرین بازمانده ایستاده است!

هر دور نبرد یک ماجراجویی جدید است. شخصیت خود را انتخاب کنید و به بازی بپیوندید!
تعییرات :
غریزه بقا: Battle Royale v11.25 bugfix
دانلود Survival Instinct: Battle Royale نسخه 11.25
دانلود فایل APK
دانلود با بارکد

دیدگاه خود را بنویسید

در صورتی که نقد یا بررسی درباره این بازی/برنامه دارید در این بخش برای ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید